Nowak, Tomasz. 2019. „Parser Gramatyczny I Jego Strategie Poznawcze. Kilka Uwag Na Temat Syntaksy I Percepcj”i. Logopedia Silesiana, nr 8 (grudzień), 94-123. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.06.