Bieńkowska, Katarzyna, Agnieszka Jedlińska, Dorota Lipiec, i Więcek-PoborczykIzabela. 2019. Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children With Hearing Impairment. Logopedia Silesiana, nr 8 (grudzień), 176-205. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.09.