Bieńkowska, Katarzyna, Agnieszka Jedlińska, Dorota Lipiec, and Więcek-PoborczykIzabela. 2019. “Dyslalia Słuchowa a Zaburzenia Artykulacji O Innej Etiologii U Dzieci Z Uszkodzeniem Słuchu”. Logopedia Silesiana, no. 8 (December), 176-205. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.09.