Guzy, Anna. 2019. “Wybrane Czynniki Psychospołeczne a Występowanie Trudności Głosowych Wśród Nauczycieli”. Logopedia Silesiana, no. 8 (December), 274-97. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.13.