Dzięcioł-ChlibiukEwa. 2019. “Realizacja Struktury Opisu Na Podstawie Wypowiedzi Ustnych I Pisanych Osób Z Uszkodzonym Słuchem”. Logopedia Silesiana, no. 8 (December), 301-50. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.14.