Szewczyk, Beata. 2019. “Diagnoza I Terapia Zaburzeń Oddechowo-Fonacyjnych W Dyzartrii. Studia Indywidualnych Przypadków”. Logopedia Silesiana, no. 8 (December), 400-434. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.17.