Mikłasz-SendeckaBożena, i Olga Przybyla. 2019. „Dwujęzyczność Wczesnodziecięca. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 8 (grudzień), 461-86. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.19.