Syta, Aneta. 2019. “Wybrane Techniki Kognitywne Muzykoterapii Neurologicznej W Terapii Afazji Akustyczno-Mnestycznej. Opis Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 8 (December), 487-513. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.20.