PrzybylaO. (2012) Logopedia Silesiana, Logopedia Silesiana, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3132 (Udostępniono: 17maj2021).