ŁobosA. (2013) „Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedyczne”j, Logopedia Silesiana, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3140 (Udostępniono: 10sierpień2020).