PrzybylaO. (2012) „Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadk”u, Logopedia Silesiana, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3142 (Udostępniono: 4marzec2021).