Sacher-SzafrańskaK. (2012) Torowanie drogi rozwoju mowy poprzez rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi oraz nauczycieli i logopedów, Logopedia Silesiana, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3145 (Udostępniono: 7maj2021).