Stando-PawlikM. (2012) Program pracy terapeutycznej z dzieckiem z podejrzeniem ABD, Logopedia Silesiana, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3148 (Udostępniono: 17maj2021).