LewickaT. (2014) “Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona”, Logopedia Silesiana, (3). Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3170 (Accessed: 26March2023).