RożekA. (2015) „Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy, czy różnice interpersonaln”e, Logopedia Silesiana, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4523 (Udostępniono: 25czerwiec2021).