Kaczorowska‑BrayK. (2016) “Współczynnik nasycenia składnią w badaniu złożoności gramatycznej wypowiedzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, Logopedia Silesiana, (5), pp. 199-216. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7274 (Accessed: 11December2023).