RożekA. and LaryszD. (2016) “Nieprawidłowa budowa aparatu mowy oraz opóźniony rozwój mowy u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz”, Logopedia Silesiana, (5), pp. 217-226. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7275 (Accessed: 2April2023).