Strach‑SączewskaA. (2016) “Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium przypadku”, Logopedia Silesiana, (5), pp. 309-321. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7281 (Accessed: 2April2023).