HrycynaE. (2017) “Rozwijanie słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ekspresji werbalnej. Problemy teoretyczne”, Logopedia Silesiana, (6), pp. 73-88. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7297 (Accessed: 2April2023).