WysockaM. and MackiewiczL. (2017) “Odbiór emocji wyrażonych w prozodii u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, Logopedia Silesiana, (6), pp. 89-103. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7306 (Accessed: 1April2023).