KwaterkiewiczM. (2017) “Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑ i sześcioletnich”, Logopedia Silesiana, (6), pp. 211-222. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313 (Accessed: 24March2023).