Logopedia SilesianaR. (2018) Spis treści, Logopedia Silesiana, (7), s. 7-8. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8231 (Udostępniono: 10sierpień2020).