CzyżA. i MichalczykA. (2018) „Późna diagnoza niedosłuchu a jakość komunikacji i rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Studium przypadk”u, Logopedia Silesiana, (7), s. 164-183. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8243 (Udostępniono: 9sierpień2020).