PrzybylaO. i WonsJ. (2018) „Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadk”u, Logopedia Silesiana, (7), s. 226-254. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8248 (Udostępniono: 9sierpień2020).