Logopedia SilesianaR. (2019) Spis treści, Logopedia Silesiana, (8), s. 9-11. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8252 (Udostępniono: 13kwiecień2021).