HrycynaE. (2019) “Opieka logopedyczna w przebiegu zaburzeń psychicznych – kwestie teoretyczne”, Logopedia Silesiana, (8), pp. 51-70. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.04.