PanasiukJ. (2018) “Recenzja: Alina Maciejewska: Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, 2015, 364 stron”, Logopedia Silesiana, (7), pp. 273-278. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8262 (Accessed: 25March2023).