NowakT. (2019) „Gramatyka języka w komputerze mózgu i programie umysłu. W poszukiwaniu realnego cerebralnie i mentalnie modelu składn”i, Logopedia Silesiana, (8), s. 71-93. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.05.