NowakT. (2019) „Parser gramatyczny i jego strategie poznawcze. Kilka uwag na temat syntaksy i percepcj”i, Logopedia Silesiana, (8), s. 94-123. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.06.