BieńkowskaK., JedlińskaA., LipiecD. i Więcek-PoborczykI. (2019) Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children with Hearing Impairment, Logopedia Silesiana, (8), s. 176-205. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.09.