KokotM. (2019) “Kategoryzowanie u osób z afazją – badania z wykorzystaniem procedury DRM, czyli tworzenia się fałszywych wspomnień”, Logopedia Silesiana, (8), pp. 242-273. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.12.