Dzięcioł-ChlibiukE. (2019) “Realizacja struktury opisu na podstawie wypowiedzi ustnych i pisanych osób z uszkodzonym słuchem”, Logopedia Silesiana, (8), pp. 301-350. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.14.