SzewczykB. (2019) “Diagnoza i terapia zaburzeń oddechowo-fonacyjnych w dyzartrii. Studia indywidualnych przypadków”, Logopedia Silesiana, (8), pp. 400-434. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.17.