Mikłasz-SendeckaB. i PrzybylaO. (2019) „Dwujęzyczność wczesnodziecięca. Studium przypadk”u, Logopedia Silesiana, (8), s. 461-486. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.19.