SytaA. (2019) “Wybrane techniki kognitywne muzykoterapii neurologicznej w terapii afazji akustyczno-mnestycznej. Opis przypadku”, Logopedia Silesiana, (8), pp. 487-513. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.20.