KlimkowskiM. (2019) „Review: Jolanta Panasiuk: Język a komunikacja w afazji. Lublin, Wydawnictwo UMCS 201”9, Logopedia Silesiana, (8), s. 517-518. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.21.