Logopedia SilesianaR. (2019) Notes on contributors, Logopedia Silesiana, (8), s. 519-524. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8285 (Udostępniono: 13kwiecień2021).