Logopedia SilesianaR. (2019) Summaries, Logopedia Silesiana, (8), s. 525-532. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8286 (Udostępniono: 13kwiecień2021).