[1]
SzewczykL., Księdza Stanisława Wilczewskiego troska o jakość słowa (kaznodziejskiego), LS, nr 2, sty. 2013.