[1]
ŁobosA., „Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedyczne”j, LS, nr 2, sty. 2013.