[1]
PrzybylaO., „Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadk”u, LS, nr 2, sty. 2012.