[1]
KasicaB., Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantatu ślimakowego, LS, nr 2, sty. 2012.