[1]
Sacher-SzafrańskaK., Torowanie drogi rozwoju mowy poprzez rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi oraz nauczycieli i logopedów, LS, nr 2, sty. 2012.