[1]
LewickaT., “Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne”, LS, no. 3, Jan. 2014.