[1]
LewickaT., “Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona”, LS, no. 3, Jan. 2014.