[1]
MireckaU., “Zaburzenia dyzartryczne w ocenie własnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”, LS, no. 3, Jan. 2014.