[1]
PanasiukJ., “Zespół dezintegracyjny w diagnozie i terapii logopedycznej”, LS, no. 5, pp. 167-198, Dec. 2016.