[1]
Kaczorowska‑BrayK., “Współczynnik nasycenia składnią w badaniu złożoności gramatycznej wypowiedzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, LS, no. 5, pp. 199-216, Dec. 2016.