[1]
Strach‑SączewskaA., “Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium przypadku”, LS, no. 5, pp. 309-321, Dec. 2016.