[1]
GołysznyM., LudygaT., Strach‑SączewskaA., LewickaT., and SiudaJ., “Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku”, LS, no. 5, pp. 330-336, Dec. 2016.