[1]
LipskiW., “Wieloznaczność rozumienia terminu „konotacja” i jego aplikatywność w badaniach nad zaburzeniami mowy”, LS, no. 6, pp. 57-72, Dec. 2017.